FAQs Complain Problems

Social Security

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महाङ्काल गाउँपालिका संस्था दर्ता ऐन, २०७९ ७८/७९ 12/07/2023 - 12:39 PDF icon महाङ्काल गाउँपालिका संस्था दर्ता ऐन, २०७९.pdf
महाङ्काल गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७९ ७८/७९ 12/07/2023 - 12:28 PDF icon महाङ्काल गाउँपालिका शिक्षा ऐन , २०७९.pdf
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ ७८/७९ 08/09/2022 - 12:23 PDF icon युवा कार्यविधि.pdf
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राबिधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धि प्रक्रिया ७८/७९ 06/03/2022 - 14:20 PDF icon प्रा.स. कार्यविधि.pdf
महाङ्काल गाउँपालिकाको पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/02/2021 - 15:29 PDF icon महाङ्काल गाउँपालिकाको पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७.pdf
प्राबिधिक सहायक करारमा पद्पुर्ती गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ७७/७८ 08/03/2020 - 12:49 PDF icon प्राबिधिक सहायक करारमा पद्पुर्ती  गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि
उपाध्यक्ष उध्यमशीलता तथा साझेदारी कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/26/2020 - 13:58 PDF icon उपाध्यक्ष उद्यमशीलता तथा साझेदारी कार्यक्रम २०७६.pdf
सहकारी बजार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भिक सहकारी संस्था छनौट सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 10/29/2018 - 13:01 PDF icon सहकारी बजार सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
महांकाल गाउँपालिका विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यबस्थापन ऐन,२०७५ ७५/७६ 10/04/2018 - 16:00 PDF icon Bipad Jokhim Byawasthapan.pdf
महांकाल गाउँपालिका शिक्षा नियमावली ,२०७५ ७५/७६ 10/04/2018 - 15:59 PDF icon Education niyamawali.pdf

Pages